Strategie

Missie

BSK produceert en monteert prefab producten die bijdragen aan het economische verantwoord verduurzamen van de Nederlandse woning voorraad. Innovatie staat hierin hoog in het vaandel. De klanten van BSK moeten erop kunnen vertrouwen dat BSK altijd door ontwikkelt om het ideale proces en product te (blijven) behouden. BSK zorgt er dan ook voor dat zij een partij zijn die gaat voor 100% betrouwbaarheid in alle processen, planningen en afspraken. Een belangrijk doel verliest BSK hierbij niet uit het oog, betrokkenheid. Door de samenwerking tussen BSK en de opdrachtgever leveren ze een zo’n duurzaam mogelijk plan met als doel het zo veel mogelijk terugdringen van de CO2 uitstoot. Hierdoor werkt BSK samen met de opdrachtgever mee aan een beter klimaat, voor een betere toekomst.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij ons is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geen losse marketingkreet. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren om de kwaliteit van de wereld te verbeteren. De termen ‘People, Planet & Profit’ komen dan ook bij iedere beslissing die we als bedrijf maken terug. Om de kwaliteit van de wereld te waarborgen dienen we met z’n alle de CO2 uitstoot terug te dringen. Dit is dan ook waar wij ons actief voor inzetten. Wij delen graag onze grote doelen die wij hebben gerealiseerd:

opsomming

Industrieel verduurzamen van de huizenvoorraad in Nederland.

opsomming

Alle materialen worden met een certificering ingekocht. Weten waar het product vandaan komt is voor ons een belangrijk punt bij het inkoopproces.

Ook delen wij graag de doelen die wij graag willen gaan realiseren met u. Deze zullen heel het jaar door worden aangevuld of indien gerealiseerd worden verplaatst naar gerealiseerde doelen. Zo kunt u zien wat wij willen behalen en wat wij hebben behaald.

opsomming

Productie proces volledig CO2 neutraal draaien.

Naast het terugdringen van de CO2 uitstoot zijn er uiteraard nog meer punten waar wij als bedrijf naar streven. De volgende punten zijn binnen ons bedrijf dan ook zeker van toepassing:

opsomming

Opleiden van leerlingen in alle mogelijkheden die wij bieden binnen ons bedrijf

opsomming

Discriminatie op alle manieren is bij ons uit ten boze

Als bedrijf hebben wij uiteraard doelen waar wij hard aan werken om onze bijdrage aan People, Planet & Profit te vergroten. Naast nieuwe punten streven wij ook naar punten die al worden gehanteerd, maar naar onze mening dienen deze nooit uit het oog verloren te gaan:

opsomming

Gebruik maken van hergebruikte producten.

opsomming

Het maken van producten die demontabel zijn, om in de toekomst te producten te kunnen hergebruiken.

opsomming

De arbeidsomstandigheden van onze eigen vaklieden zo ideaal mogelijk te maken. Denk hierbij aan verhoogde tafels, lichter plaatmateriaal. Etc.

opsomming

De overlast in de wijk en de woningen te beperken tot het minimale.