MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij ons is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geen losse marketingkreet. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren om de kwaliteit van de wereld te verbeteren. De termen ‘People, Planet & Profit’ komen dan ook bij iedere beslissing die we als bedrijf maken terug. Om de kwaliteit van de wereld te waarborgen dienen we met z’n alle de CO2 uitstoot terug te dringen. Dit is dan ook waar wij ons actief voor inzetten. Wij delen graag onze grote doelen die wij hebben gerealiseerd:

– Industrieel verduurzamen van de huizenvoorraad in Nederland.
– Alle materialen worden met een Certificering ingekocht. Weten waar het product vandaan komt is voor ons een belangrijk punt bij het inkoopproces.

Ook delen wij graag de doelen die wij willen gaan realiseren met u. Deze zullen heel het jaar door worden aangevuld of indien gerealiseerd worden verplaatst naar gerealiseerde doelen. Zo kunt u zien wat wij willen behalen en wat wij hebben behaald.

– Productie proces volledig CO2 neutraal draaien.

Naast het terugdringen van de CO2 uitstoot zijn er uiteraard nog meer punten waar wij als bedrijf naar streven. De volgende punten zijn binnen ons bedrijf dan ook zeker van toepassing:

– Opleiden van leerlingen in alle mogelijkheden die wij bieden binnen ons bedrijf
– Discriminatie op alle manieren is bij ons uit ten boze

Als bedrijf hebben wij uiteraard doelen waar wij hard aan werken om onze bijdrage aan People, Planet & Profit te vergroten. Naast nieuwe punten streven wij ook naar punten die al worden gehanteerd, maar naar onze mening dienen deze nooit uit het oog verloren te gaan:

– Gebruik maken van hergebruikte producten.
– Het maken van producten die demontabel zijn, om in de toekomst te producten te kunnen hergebruiken.
– De arbeidsomstandigheden van onze eigen vaklieden zo ideaal mogelijk te maken. Denk hierbij aan verhoogde tafels, lichter plaatmateriaal. Etc.
– De overlast in de wijk en de woningen te beperken tot het minimale.